dfg

Thailandlism.com เปิดจองทริปต่างๆของ seastar ทุกทริป ในราคาพิเศษและยังมีทริปอื่นๆ จังหวัดอื่นๆ ในราคาพิเศษอีกเช่นกัน สามารถปรึกษา วางแผนก่อนการเดืนทางได้ทั้งทางไลน์ เเละโทรศัพท์ได้

เกาะรอก + เกาะห้า

ทัวร์ ไปเช้า เย็นกลับ
วันเดียวเที่ยว 3 เกาะ

ผู้ใหญ่ ราคา 2600 เด็ก 2000 บาท

อ่าวพังงา เกาะห้อง + ปันหยี + ตาปู + นาคาน้อย 

ทัวร์ ไปเช้า เย็นกลับ
วันเดียวเที่ยว 4 เกาะ

ผู้ใหญ่ ราคา 1700 เด็ก 1200 บาท

เกาะสุรินทร์  ทริปยอดนิยม

ทัวร์ ไปเช้า เย็นกลับ หรือ
ค้างคืนบนเกาะ เที่ยว 2 เกาะ

ราคาเริ่ม ผู้ใหญ่ 2500 บาท เด็ก 1900 บาท

เกาะสิมิลัน “ทริปยอดนิยม”

ทัวร์ ไปเช้า เย็นกลับ หรือ
ค้างคืนบนเกาะ เที่ยว 4 เกาะ

ราคาเริ่ม ผู้ใหญ่ 2400 บาท เด็ก 1800 บาท

“เกาะพีพี + อ่าวมาหยา + เกาะแบมบู”

ทัวร์ ไปเช้าเย็นกลับ
วันเดียวเที่ยว 4 เกาะ

ผู้ใหญ่ ราคา 1900 บาท เด็ก 1400 บาท

เกาะพีพี + อ่าวมาหยา + เกาะไข่

ทัวร์ไปเช้า เย็นกลับ
วันเดียวเที่ยว 3 เกาะ

ผู้ใหญ่ ราคา 1500 บาท เด็ก 1200 บาท